Kannadiga-Hoodie

Nanu Kannadiga Hoodie
Nanu Kannadiga Hoodie
₹650.00

ನಾವಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದ  ಅಮ್ಮ. ಬೆಳೆದದ್ದು ಸಹ ಕನ್ನಡನಾಡಲ್ಲೇ! ತಿಂದದ್ದು, ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಅನ್ನ. ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು.ಹೀಗಾಗಿ 'ಕನ್ನಡಿಗ ಮೊದಲು'!! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಭಯ ಯಾಕೆ? ರಾಜಗರ್ವದಿಂದ ಘರ್ಜಿಸಿ 'ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ!!!!' ಎಂದು.

Size

Description

ನಾವಾಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದ  ಅಮ್ಮ. ಬೆಳೆದದ್ದು ಸಹ ಕನ್ನಡನಾಡಲ್ಲೇ! ತಿಂದದ್ದು, ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಅನ್ನ. ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು.ಹೀಗಾಗಿ 'ಕನ್ನಡಿಗ ಮೊದಲು'!! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಭಯ ಯಾಕೆ? ರಾಜಗರ್ವದಿಂದ ಘರ್ಜಿಸಿ 'ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ!!!!' ಎಂದು.