Ulidavaru Kandante

Ulidavaru Kandante
Ulidavaru Kandante
Ulidavaru Kandante
₹350.00

Ulidavaru Kandante  AziTeezನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಹಯೋಗ .. ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ.. !!   ಹೌದು.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ’ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ’ ಚಿತ್ರದ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಯೋಗ AziTeez -Your Alter Egoನದ್ದು.     ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಕಥಾಹಂದರಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರವ ಚಿತ್ರದ Trailor ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಡನೆ ಸೇರಿ Aziteez ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಂಗಿಯಾಗಿಸಿದೆ.    ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆದರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯ ಹಬ್ಬಿದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೇ ಬೆಲೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಂಗಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 350 ರೂ. ಬನ್ನಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ..    ಚಿತ್ರದ Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=POJ_6EtGeMw   

Size

Description

Ulidavaru Kandante  AziTeezನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಹಯೋಗ .. ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ.. !!   ಹೌದು.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ’ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ’ ಚಿತ್ರದ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಯೋಗ AziTeez -Your Alter Egoನದ್ದು.     ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಕಥಾಹಂದರಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರವ ಚಿತ್ರದ Trailor ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಡನೆ ಸೇರಿ Aziteez ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಂಗಿಯಾಗಿಸಿದೆ.    ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆದರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯ ಹಬ್ಬಿದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೇ ಬೆಲೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಂಗಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 350 ರೂ. ಬನ್ನಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ..    ಚಿತ್ರದ Trailer : http://www.youtube.com/watch?v=POJ_6EtGeMw